اطلاعات.نت
 

‏اعتراف حسن روحانی به حضور و دخالت سپاه پاسداران در کشورهای منطقه


 شیوه زیرکانه روحانی برای لو دادن سپاه

 news@ettelaat.net - http://ettelaat.net

توجه:استفاه از مطالب اطلاعات.نت با ذكر ماخذ آزاد می باشد!

Copyright © 1999-2018 Ettelaat.net All Rights Reserved
اطلاعات.نت
به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست