نوریزاد: چرا آیت‌الله خامنه‌ای گذرنامه ندارد

محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و مستندساز منتقد حکومت به این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی پاسپورت ندارد. وی همچنین از رهبر برای شرکت در روز کوروش دعوت می‌کند.Copyright © 1999-2013 Ettelaat Network, All Rights Reserved Webmaster
 اطلاعات .نت به هيچ گروه و مرام و مسلك وابسته نيست اطلاعات.نت هيچ مسئوليتی در باره محتوای مقالات نداشته و مسئول محتوای هر مقاله نويسنده آن ميباشد نظر نویسندگان مقالات در اين سايت می تواند مغایر با موضع اطلاعات.نت باشد مولف اين سايت مطلقا براي كار خود كه هدف ميهني و آموزشي دارد نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده كمك مالي هيچكس، هيچ سازمان و هيچ دولتي را نمي پذيرد. خدمت به ميهن ، هموطنان، همتباران و همزبانان لذتي دارد مافوق همه لذتها، مخصوصا اگر بدون دستمزد و كمك مالي انجام گيرد